Jak se orientovat

Jak se orientovat mezi jednotnými druhy dřevěných palet. Toto je pro laika velmi obtížné. Ačkoliv neexistuje jednotné a souhrnné rozdělení dřevěných přepravních prvků, je možné je dělit do navzájem se prolínajících druhů podle následujících vlastností: nosnost, četnost použití, způsob manipulace, míra standardizace. Standardizace je definování konstrukce a výroby těchto přepravních prvků normami, které se používají regionálně, nebo v jednotlivých oblastech průmyslu.

Jak je rozdělit

Mezi nejznámější patří zejména standardizované přepravní prvky EURO, ty jsou také nejrozšířenější napříč všemi průmyslovými odvětvími. Dalšími paletami jsou atypické, částečně standardizované, používané zejména velkými koncerny. Dále pak atypické, ty jsou vyráběny pro přepravu konkrétních produktů.