Chemické složení

Všechny látky , označované jako poppers jsou ve své podstatě nitrity, lépe řečeno amylnitrity, neboli dusitan amylnatý. Je to ester kyseliny dusité a amylalkoholu. Existuje ve formě více izomerů, proto se někdy setkáváme i s jinými názvy, jako třeba izobutylnitrát, nebo izopropylnitrát a podobně. To je jen marketingový tah výrobců, aby se odlišovali jednotliví výrobci, nebo dokonce jen jednotlivé výrobky. Účinnou látkou je stejně vždy jen funkční nitrátová skupina, které je u všech těchto různých výrobku stejná.

Co to dělá

Plicní ventilací se dostane účinná látka do krve, kde reaguje s hemoglobinem a vytváří tak methemoglobin. Tím se snižuje kapacita hemoglobinu v krvi, schopná přenášet kyslík a mozek tak má kyslíku nedostatek, což se projevuje změněným vědomím a vnímáním.