Analýza potíží

Analýzou potíží, do nichž jste se dostali, se můžeme sice zabývat, ale nedoporučujeme to právě v oné inkriminované chvíli vzniknuvšího problému. Je to divné, ale v takových chvílích žena ztrácí schopnost analyticky uvažovat a dívá se na celou záležitost výhradně z emočního hlediska. To není dobré. Pro muže. A nepřispívá to vůbec k vyřešení problému. Emočně nevyrovnaná žena se dopouští často nejen prohřešků proti bontónu, ale někdy i horších záležitostí. Přístup takto emočně labilizované ženy má ve svých důsledcích zaručuje zpravidla jediný výsledek – erekce je pro tento večer naprosto spolehlivě v pytli.

Individualizace problému

V takových chvílích dochází u obou partnerů k silné individualizaci problému. Muž si pomyslí: Já jsem naprosto k ničemu! A žena si na rozdíl od muže pomyslí: On je naprosto k ničemu!